top of page

ตัวแทนทองสุข ในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจันทร์บ้านเชียงเกมส์

1/23/23, 5:15 AM

ตัวแทนทองสุข ในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจันทร์บ้านเชียงเกมส์

วันที่ 22 มกราคม 2566

ดร.พรจิต  อรัณยกานนท์ อธิการบดี  มอบหมาย ดร.วิชาญเหรียญวิไลรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษานำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี งานครั้งนี้มีชื่อว่า #ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ โดยมี  ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี  และให้การต้อนรับโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มอบของที่ระลึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรียา ศศะรมย์ ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี  อาจารย์สัญญา คำอิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา พร้อมทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

bottom of page